پسری با خرید عسل خوب کوهستان رضایت خانواده دختر مورد علاقه اش را جلب کرد

عسل خوب کوهستان و دیابت شواهد محکمی وجود دارد که نشان دهنده اثرات مفید عسل در درمان دیابت است. این نتایج به چشم انداز درمانی استفاده از عسل یا سایر آنتی اکسیدان های قوی به عنوان مکمل داروهای ضد دیابت استاندارد در کنترل دیابت اشاره می کند.

با توجه به محدودیت های مرتبط با استفاده از آنتی اکسیدان ها، سایر مداخلات با هدف کاهش تولید ROS نیز ممکن است به عنوان مکملی برای درمان مرسوم دیابت مورد استفاده قرار گیرند.

در یکی از کارآزمایی‌های بالینی دیابت نوع 1 و نوع 2، استفاده از عسل با شاخص گلیسمی بسیار پایین‌تری نسبت به ساکارز یا گلوکز در دیابت نوع 1 و نرمال همراه بود. دیابت نوع 2 مقادیر مشابهی برای عسل، گلوکز و ساکارز دارد.

در بیماران دیابتی، عسل می تواند باعث کاهش قابل توجهی در سطح گلوکز پلاسما در مقایسه با دکستران شود. در بیماران عادی و هیپرلیپیدمیک، همچنین باعث کاهش چربی خون، هموسیستئین و پروتئین واکنشگر C می شود.

با این حال، سؤالات متعددی باقی مانده است، به خصوص که مربوط به چشم انداز کنترل دیابت شیرین با مداخلاتی است که استرس اکسیداتیو و هیپرگلیسمی را هدف قرار می دهد.

علاوه بر این، اثرات درمانی عسل در مدیریت بیماری دیابت ممکن است نه تنها به کنترل قند خون محدود شود، بلکه ممکن است برای بهبود بیماری‌های عارضه متابولیک مرتبط نیز گسترش یابد.
عسل و سرطان مطالعات کنونی نشان می‌دهد که عسل ممکن است از طریق مکانیسم‌های مختلفی اثرات ضد سرطانی داشته باشد. تحقیقات نشان داده است که عسل از طریق تداخل با مسیرهای سیگنال دهی سلولی متعدد، از جمله مسیرهای القای آپوپتوز، ضد جهش زا، ضد تکثیر و ضد التهاب، خاصیت ضد سرطانی دارد.

عسل پاسخ های ایمنی را اصلاح می کند. عسل برای جلوگیری از تکثیر سلولی، القای آپوپتوز، اصلاح پیشرفت چرخه سلولی و ایجاد دپلاریزاسیون غشای میتوکندری در انواع مختلفی از سرطان مانند سلول‌های سرطان پوست (ملانوم)، سلول‌های اپیتلیال آدنوکارسینوما، سلول‌های سرطان دهانه رحم، مشخص شده است.

سلول‌های سرطانی آندومتر، سلول‌های سرطانی کبد، سلول‌های سرطان کولورکتال، سلول‌های سرطان پروستات،کارسینوم سلول کلیوی، سلول‌های سرطانی مثانه، سرطان ریه سلول‌های غیر کوچک انسان، سرطان استخوان سلول‌ها (استئوسارکوم)، و سرطان خون و سلول‌های سرطانی دهان.

علاوه بر این، عسل می‌تواند انواع مختلفی از تومور را در مدل‌سازی حیوانی از جمله سرطان سینه، کارسینوم، ملانوما، سرطان روده بزرگ، سرطان کبد و سرطان مثانه مهار کند. با این حال، مطالعات بیشتری برای بهبود درک ما از تأثیر مثبت عسل و سرطان مورد نیاز است.